ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย (วันที่ 1 กันยายน 2560)

เช้าของการฝึกงานวันที่ 31  เวลาประมาณ 09.00 น. ไปช่วยกันเก็บกวาดร้านสาหร่ายทองที่มีใว้วางจำหน่ายสินค้าของตำบลหนองสาหร่าย

ที่ทำเป็นผลิตภัณฑ์และใว้เปิดบูทเพื่อแสดงสินค้า
                                                           เก็บของที่ร้านสาหร่ายทอง


                                                       ช่วยกันทำความสะอาดตู้วางของ

เสร็จจากการทำความสะอาดที่ร้านเสร็จ รับประทานอาหารเที่ยง
เวลาประมาณ 13.00 เดินทางไปหาอาจารย์ที่ปรึกษาฝึกที่มหาวิทยาลัยเพื่อให้อาจารย์นิเทศครั้งที่ 1 เพื่อให้อาจารย์ตรวจงานที่ทำในระยะเวลาที่กำหนด


                                                     นิเทศครั้งทีี่ 1 ที่มหาวิทยาลัย

จบการฝึกงานของวันที่ 1 ค่ะ ขอบคุณค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)