ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนครั้งที่24

วันนี้ป้าทิพย์ได้พาพวกเรามาร่วมฟังการประชุมประจำปีของธนาคาร ธ.ก.ส.ร่วมกับชาวบ้านที่วัดเจ็ดริ้ว ประเด็นการประชุม มีดังนี้

1.นโยบายของรัฐบาล

    - สวัสดิการผู้มีรายได้น้อย ต่อจากนี้รัฐบาลจะออกเป็นบัตรไว้ซื้อของแทน

    -พักหนี้ ไม่ต้องส่งต้น

    -เกษตรกรรวมตัวกันกู้เงินได้

    -ให้กู้เงินในยามจำเป็นไม่เกิน50,000บาท เพื่อป้องกันการกู้เงินนอกระบบ

2.การออมเงินทวีโชคเล่มสีแดง ฝากเงินครบ3เดือนจะได้รับคูปองชิงโชค1ใบ จะจับรางวัลปีละ2ครั้ง

3.แอฟพิเคชั่นของธ.ก.ส. A-Mobile ที่ใช้ดูยอดเงินฝาก ยอดเงินกู้ ผ่านมือถือสมาทโฟนที่สะดวกมากขึ้น

ภาพการประชุมประจำปีของธ.ก.ส.

ภาพการประชุมของธ.ก.ส.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)