ฝึกงานวันที่21

วันพุทธที่30ส.ค.2560นักศึกษาได้ทำแผนที่เดินดินที่บ้านของนักศึกษาเองเนื่องจากฝนตกไม่ได้ออกไปที่ฝึกงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)