หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

ครั้งที่ 22 วันที่ 28 สิงหาคม 2017

วันนี้กลุ่มของผมได้เข้าไปในสวนตัดตะไคร้ ที่มีคมสั่งมา 20 โล โดยตัดแยกกันระหว่างต้นกับใบนำต้นมาสับและส่วนใบใช้กรรไกรตัด ใบตัดไม่ต้องยาวมาก เพื่อที่จะเอาไปทำชาตะไคร้

ภาพตะไคร้ที่กำลังล้างน้ำนะครับ


ภาพระหว่างการสับตะไคร้ครับ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)