16สิงหาคม2560

พวกเรานักศึกษาฝึกงานหน่วยที่6ศูนร์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชน ได้ลงชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนร์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)