ฝึกงานวันที่ 16

วันนี้ได้ทำแผนที่ในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ไปบ้านผู้ใหญ่หมู่8 และหมู่10 และได้ไปอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมากและอ่างเก็บน้ำห้วยแก้วและไปฟาร์มแพะที่หุบสบู่ฟาร์ม

ลงพื้นที่บ้านผู้ใหญ่หมู่ 8

ลงพื้นที่บ้านผู้ใหญ่หมู่ 10

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาก

อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว

หุบสบู่ฟาร์ม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จ.เพชรบุรีความเห็น (0)