การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (วันที่ 25 สิงหาคม 2560 )

                                          วันที่ 25 สิงหาคม 2560 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ขี่จักรยานไปยังชุมชนบ้านโคกเศรษฐี หมู่ที่  6

 เพื่อไปวาดเส้นทางในการทำแผนที่เดินดิน แผนที่รอบนอก แผนที่รอบในและปฏิทินชุมชนโดยแบ่งให้แต่ละคนมีหน้าที่ต่างกัน และช่วงบ่ายผมได้ไปช่วยผู้ใหญ่บ้านขนต้นดาวเรืองขึ้นรถกะบะ

                                                 สำรวจพื้นที่ในชุมชนบ้านโคกเศรษฐี

                                                                 วาดแผนที่เดินดิน

                                                      ช่วยผู้ใหญ่บ้านขนต้นดาวเรืองขึ้นรถ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)