20 สิงหาคม 2560 ทำความสะอาด

วันนี้เราได้ทำความสะอาดลานชุมชนปิยะชนก โดยการกวาดใบไม้ เก็บขยะ ถากถางหญ้า เพื่อที่ชาวบ้านจะได้เข้ามาค้าขายสินค้าโดยไม่รก หรือ สกปรก


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)