หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 พวกเรานักศึกษาฝึงานได้ลงพื้นที่ ดอนเอ๋ยดอนคา ที่เป็นสวนกล้วยไม้ขนาดใหญ่คัดดอกกล้วยไม้นำส่งออกต่างประเทศ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประการณ์หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกความเห็น (0)