บันทึกประสบการณ์ฝึกงานครั้งที่ 17 ครั้งที่ 18 ครั้งที่ 19 ครั้งที่ 20 ครั้งที่ 21 ครั้งที่ 22 วันที่ 19 - 25 สิงหาคม 2560

เริ่มต้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 พวกเราคณะนักศึกษา ได้ทำงานของกลุ่ม และพูดคุยกันถึงเรื่องต่างๆ จนถึงเย็น 


(Cr.ภาพถ่าย. เพื่อนในกลุ่ม)

เริ่มต้นในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 พวกเราได้ทำงานกันเหมือน และได้ช่วยงานบ้านป้าบัวเล็กๆน้อยๆ พวกเรานั่งทำงานกันถึงตอนเย็น


(Cr.ภาพถ่าย. เพื่อนในกลุ่ม)

เริ่มต้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 พวกเราก็ได้นัดทำงานกันเหมือนเดิม และพูดคุยกันถึงเรื่องที่ต้องทำในวันต่อไป จนถึงตอนเย็น 


(Cr.ภาพถ่าย. เพื่อนในกลุ่ม)

เริ่มต้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 พวกเราก็ได้ทำงานกลุ่มในส่วนที่เหลือต่อ และได้พูดคุยถึงวันต่อไปว่าพวกเราจะต้องทำอะไรกันมั่ง จนถึงตอนเย็น 


(Cr.ภาพถ่าย. เพื่อนในกลุ่ม)

เริ่มต้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 พวกเราก็ได้ทำงานในส่วนที่เหลืออีกครั้ง และพูดคุยถึงเรื่องที่ยังต้องทำอีก และเรื่องของวันต่อไป จนถึงเย็น


(Cr.ภาพถ่าย. เพื่อนในกลุ่ม)

เริ่มต้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลาประมาณ 8.00 น. พวกเราคณะนักศึกษาฝึกงานได้มีโอกาศร่วมกับกลุ่ม อสม.บ้านบ่อมะกรุด ตอนรับการมาดูงานของ กลุ่ม อสม.จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 45 ท่าน ได้เข้ามาศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(บ้านเก่า) ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พวกเราได้ช่วยกันจัดสถานที่ และเตรียมของกิน และทำงานในบางที่พอจะช่วยได้


(Cr.ภาพถ่าย. เพื่อนในกลุ่ม)

จนกระทั้งเวลาประมาณ 12.00 น. คณะที่มาดูงานก็ได้เดินทางกลับ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)