18 สิงหาคม 2560 ทำมู่ลี่ทางเข้า

ในวันนี้ พวกเราหน่วยฝึกที่6 ได้ทำกิจกรรมช่วยศูนย์การเรียนรู้ โดยการทำมู่ลี่ประตูจาก ดอกรักปลอมและดอกกุหลาบปลอม โดยเราต้องร้อยยาวๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)