ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (24 สิงหาคม 2560)

วันนี้เราได้ไปดูการประกวดชุมชนพอเพียงหมู่บ้านศีล 5 ค่ะ จาก10 อำเภอ ที่วัดมหาธาตุ จังหวัดราชบุรีค่ะ

หลังจากนั้นเราก็ร่วมรับประทานอาหารกับอาจารย์พี่เลี้ยงค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)