24สิงหาคม2560

วันนี้พวกเราได้ไปดูงานที่วัดมหาธาตุจ.ราชบุรี ได้มีการประกวดชุมชนพอเพียงและหมู่บ้านรักษาศีล 5จากทั้งหมด10อำเภอของจังหวัดราชบุรี

หนังใหญ่วัดขนอนของอ.โพธาราม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกภาคสนามฝึกงานความเห็น (0)