ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (17สิงหาคม 2560)

วันรี้มีคนมาดูงานจาก อ.แว้ง จ.นราธิวาส เข้ามาดูงานในศูนย์ ศึกษาดูงานจากอ.ทัศนีย์ และเดินดูตามฐานการเรียนรู้ค่ะ ซึ่งหลายคนสนใจกับน้ำยาเอนกประสงค์เป็นจำนวนมากเพราะ อาจจะมากจากที่บ้านของเขาไม่ได้มีการทำน้ำยาแบบนี้ค่ะ หลายคนจึงสนใจเป็นพิเศษและซื้อกลับไปใช้เองที่บ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)