ฝึกงานวันที่ 14

ฝึกงานวันที่ 14

ลงชุมชนศึกษาพื้นที่ป่ารกร้าง และตรวจสอบที่อยู่อาศัยที่ชาวบ้านบุกรุก และได้เริ่มย้ายสมโนครัวไปอยู่ในที่พื้นที่ที่ทางการจัดให้ เพื่อสะดวกต่อการดำเนินการของโครงการค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)