ยาเสพติดมีกี่ชนิด อะไรบ้าง

มี 4 ชนิด ได้แก่

๑. ประเภทกดประสาทได้แก่ ฝิ่น มอร์ฟน เฮโรอีน ยานอนหลับ ยาระงับประสาท ยากล่อมประสาทเครื่องดื่มมึนเมา ทุกชนิด รวมทั้ง สารระเหย เช่น ทิน นอร์ แล็กเกอร์ น้ำมันเบนซิน กาว เป็นต้น อาการ มักพบว่าผู้เสพติดมี ร่างกายซูบซีด ผอมเหลืองอ่อนเพลีย ฟุ้งซ่าน อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย 


๒. ประเภทกระตุ้นประสาทได้แก่ยาบ้า ยาอี กระท่อม โคเคน อาการ มักพบว่าผู้เสพติดจะมีอาการ หงุดหงิด กระวนกระวาย จิตสับสนหวาดระแวงบางครั้งมีอาการคลุ้มคลั่งหรือทำในสิ่งที่คนปกติไม่กล้าทำเช่น ทำร้ายตนเอง หรือฆ่าผู้อื่น เป็นต้น


๓. ประเภทหลอนประสาท ได้แก่ แอลเอสดี และเห็ดขี้ควาย เป็นต้น อาการ ผู้เสพติดจะมีอาการประสาทหลอน ฝันเฟื่อง หูแว่วได้ยินเสียงประหลาดหรือเห็นภาพหลอนที่น่าเกลียดน่ากลัว ควบคุมตนเองไม่ได้ในที่สุดมักป่วยเป็นโรคจิต 


๔. ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน คือทั้งกระตุ้นกดและหลอนประสาทร่วมกัน อาการผู้เสพติดมักมีอาการหวาดระแวงความคิดสับสนเห็นภาพลวงตา หูแว่ว ควบคุมตนเองไม่ได้และป่วยเป็นโรคจิตได้ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงงานยาเสพติดความเห็น (0)