โครงงานสำคัญ #วันอาเซียน_วันภาษาไทย_วันวิทยาศาสตร์

สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้นะค่ะเราจะมานำเสนอความสำคัญของวันต่าง ๆ ค่ะ โดยเรายกมา ถึง 3 วันเลยนะค่ะ

1 วันอาเซียน เนื่องจากประเทสไทยเป็นหนึ่งในสิบประเทศในอาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2 วันภาษาไทย เนื่องจากพวกเราทุกคนชาวไทยใช้ภาษาไทยในการร่วมสนทนาและสื่อสารดังนั้นเราควรร่มกันอนุรักษ์ภาษาไทยนะ

3 วันวิทยาศาสตร์ และในวันวิทยาศาสตร์นะค่ะเราทุกคนใช้วิทยาศาสในชีวิตประจำวันอยู่ทุกๆวันอยู่เเล้วแหล่ะค่ะ เช่น ไฟฟ้า การหายใจ และระบบต่าง ๆ นะค่ะ 

#น้องเคยคิดไหมค่ะว่าวันสำคัญเหล่านี้มีประโยชน์อะไร พี่เคยคิดนะแบบ จะเรียนไปเพื่อนเพื่อไรว่ะ -_- ? เรียนไปก็ไม่ได้ใช้ไรป้ะว่ะ. ถถถถ 55555555555 พี่รู้ค่ะว่าทุกคนเคยคิด 5555 งั้นเรามาเข้าเนื้อหาความสำคัญดีกว่าเนาะ 

ส่วนแรกนะค่ะ ที่มาและความสำคัญค่ะ 

ที่มาและความสำคัญ

  เหตุผลที่จัดทำโครงงานี้ขึ้นเพื่อนเป็นการนำเสนอ การจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ทางที่โรงเรียนบ้านสัตหีบจัดตั้งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เมื่อวัน ศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทางวันสำคัญถึงสามวันในวันเดียว คือ วันภาษาไทย วันอาเซียน และสุดท้ายวันวิทยาศาสตร์ 


ไปค่ะ ไปร่วมอ่านเนื่อหาย่อยๆ ของวันสำคัญทั้งสามเลยดีกว่าค่ะะ

วันอาเซียน
วันอาเซียน 8 สิงหาคม มีต้นกำเนิดจากวันก่อตั้งสมาคมอาเซียน ที่ตัวแทนจาก 5 ประเทศสมาชิก ได้มาร่วมลงนามความร่วมมือ ที่วังสราญรมย์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510

อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations หรือ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ 5 ประเทศสมาชิก อันได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ได้มีการลงนามร่วมกัน ที่วังสราญรมย์ จ.กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ เพื่อให้ความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อยกระดับการครองชีพและฐานะทางเศรษฐกิจ และความเจริญในทางเทคนิค วิชาการร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก

ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีประเทศต่าง ๆ เข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ทำให้ปัจจุบันมีสมาชิกอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ

ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดให้ วันที่ 8 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันครบรอบวันก่อตั้งสมาคมอาเซียน ถือเป็นวันสำคัญในการจัดกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ในแต่ละประเทศสมาชิก และในปัจจุบันได้มีการเรียกชื่อวันก่อตั้งสมาคมอาเซียนเพียงย่อ ๆ ว่า วันอาเซียน เพื่อให้สะดวกต่อการจดจำนั่น


วันภาษาไทยแห่งชาติ

 วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี คือ วันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้น ให้ชาวไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป พ่อขุนรามคำเเหงได้ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อปี พศ 1826 (คศ1283) มี พยัญชนะ 44 ตัว (21 เสียง), สระ 21 รูป (32 เสียง), วรรณยุกต์ 5 เสียง คือ เสียง สามัญ เอก โท ตรี จัตวา ภาษาไทยดัดเเปลงมาจากบาลี เเละ สันสกฤต

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 เป็นวันสำคัญของไทยและมีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ไทย กำหนดให้ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อ พ.ศ. 2411 ปัจจุบันมีการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้นเป็นประจำทุกปีนอกจากนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2527 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 18 - 24 สิงหาคม โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการต่างๆ จนได้รับความสนใจทั้งจากภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งทำให้คณะรัฐมนตรีได้เล็งเห็นความสำคัญ ดังนั้น เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2528 คณะรัฐมนตรีจึงได้อนุมัติให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดงาน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ" เป็นประจำทุกปี ระหว่าง วันที่ 18 - 24 สิงหาคม วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2511 หลายหน่วยงาน เช่น สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ กรมอุทกศาสตร์ กรมชลประทาน กรมแผนที่ทหาร กรมอุตุนิยมวิทยา กรมไปรษณีย์โทรเลข ฯลฯ ได้ร่วมกันจัดงานขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น


โรงเรียนบ้านสัตหีบ ได้จัดทำกิจกรรมทางวันสำคัญต่าง ๆ ขึ้นด้วย เพื่อนเป้นการบูรณาการให้แก่เด็กๆ และเยาวชน  จัดกิจกรรมวันภาษาไทย อาเซียนและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขึ้น ภายใต้คำขวัญ "บ้านสัตหีบร่วมใจ สานต่อปณิธานพ่อ วิทย์เทคโนก้าวไกล ภาษาไทยเพราะพริ้ง Mingle to Asean" ซึ่งเป็นการบูรณาการ 3 วันสำคัญรวมกัน ณ โรงเรียนบ้านสัตหีบ   

เรามาดูรูปกิจกรรมบางส่วนกันดีกว่าค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน my_worldความเห็น (0)