บึกทึกการฝึกประสบการณ์ ครั้งที่ 20วันที่20 สิงหาคม 2560

วันนี้ในช่วงบ่าย 13.00น.

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลท่ายาง เพชรบุรี สะท้านวงการ

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด นายวินัย คงนะภา นายกฤตนัน อุ่มเอิบ นางสาวอรณี พรหมน้อย นางสาวนัฐลียา อุ่มเอิบ ต้อนรับ เครือข่ายเทศบาลตำบลท่ายาง เพชรบุรี โดยการนำของนางสาวนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศบาลท่ายาง จำนวน90ท่านศึกษาดูงานการบริหารกองทุนแม่ของแผ่นดิน และชุมชนเข้มแข็งเมื่อ20ส.ค.60 ณ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด 

มีคนมาศึกษาดูงาน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (หน่วยฝึกวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี)ความเห็น (0)