ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ20สิงหาคม2560

วันนี้พวกเราได้ทำ swot วิเคราะห์ของหมู่10บ้านยายกะตา ตำบลหินกอง จังหวัดราชบุรี อยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา และตกแต่งระบายสีเสร็จเป็นที่เรียบร้อย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)