การฝึกประสบการณ์ณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมฑทหารบกที่16

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนวันที่13-14-15-16-17-18 ส.ค พ.ศ 60 ณการฝึกประสบการณ์ณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมฑทหารบกที่16คณะนักศึกษาฝึกงานได้ช่วยเหลือทางศูนย์การเรียนรู้ในเรื่องต่างๆเช่น ปลูกผักในแปลง การลงพื้นที่ช่วยเหลือประชุมชน การช่วยอาจารย์พี่เลี้ยงลงพื้นที่บรรยายให้กับชาวบ้านในตำบลต่างๆและช่วยจัดกิจกรรม (คนตรีร้อยใจภักดิ์ พิทักษ์เทิดทูนสถาบัน)

ร่วมรูปภาพกิจกรรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมฑทหารบกที่16

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปราชญ์:ภาวะผู้นำในภาคตะวันตกความเห็น (0)