เข้าร่วมประชุม

วันนี้ช่วงเช้าพวกเรานักศึกษาฝึกงาน ได้เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี และช่วงบ่ายก็ได้แบ่งหน้าที่กันทำงานตามแผนการพัฒนาชุมชน การสำรวจพื้นที่ การทำแผนที่เดินดิน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)