การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ วันที่ 11

 การฝึกงานวันนี้ ได้ทำการปั้มตราการเก็บค่าขยะ และฉีกเรียงไว้เพื่อนำไปเก็บตามครัวเรือน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรมเตรียมฝึก 19-21ความเห็น (0)