การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานวันที่ 11 สิงหาคม 2560

ได้ไปเข้าร่วมโครงการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกอบรมประสบการณ์ก่อนฝึกงาน วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560ความเห็น (0)