การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ครั้งที่10

วันที่ 15 สิงหาคม 2560

หน่วยฝึกที่11 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

วันนี้ดิฉันได้รับหน้าที่เขียนเอกสารสรุปจำนวน เกี่ยวกับการสร้างถนนในตำบล และถนนแต่ละสายเส้นทาง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)