การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านโป่ง (ครั้งที่ 9)

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560

ประชาคม ณ เทศบาลตำบลกรับใหญ่

ลงชื่อที่มาเข้าร่วมประชาคมจำนวน 80คน

โครงการทั้งหมด 198 โครงการ

ทั้งหมด 11 หมู่บ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)