บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่12 วันที่ 12สิงหาคม 2560

ในวันนี้คณะนักศึกษาฝึกงานก็ยังคงช่วยป้าบัวจัดเตรียมสถานที่กันต่อ เพื่อรอต้อนรับคณะหน่วยงานที่จะมาศึกษาดูงานที่ศูนย์ฝึกบ้านบ่อมะกรูด และได้ช่วยกันเก็บกวาดบ้านย้ายของต่างๆ และได้ช่วยกันเช็ดทำความสะอาดเก้าอี้ จำนวน 250 ตัว 

เช็ดเก้าอี้ กัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประะสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)