กิจกรรมจิตอาสาการเตรียมดินปลูกต้นดาวเรืองถวายแด่พ่อ (วันที่ 11-08-2560)

กิจกรรมจิตอาสาการเตรียมดินปลูกต้นดาวเรืองถวายแด่พ่อ

สำหรับในวันที่  11ส.ค. 2560  ทีมฝึกงานศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรีได้ปฏิบัติภารกิจการเตรีมดินเพื่อปลูกต้นดาวเรืองเตรียมการไว้ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  ซึ่งกิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองได้ถูกดำเนินการมาหลายวันเนื่องจากปลูกในปริมาณที่มากพอสมควรและในวันนี้นั่นเองงานปลูกต้นดาวเรืองของเราก็สำเร็จลงนับว่าเป็นอีกกิจกรรมที่พวกเราประทับใจมากที่ได้ทำ  กิจกรรมนี้คงสำเร็จลงได้ยากถ้าขาดซึ่งความสามัคคีของสมาชิกในกลุ่ม  กิจกรรมนี้สอนอะไรพวกเรามากมายทั้งการวางแผนแบ่งหน้าที่ในการทำงาน  การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจกันและกัน  จนทำให้งานสำเร็จไปด้วยดีภาพที่1-3 กิจกรรมจิตอาสาเตรียมดินปลูกต้นดาวเรืองถวายแด่พ่อ (11-08-2560: เวลา 9.00-16.00น.)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)