ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรี ที่ช่วยตอบโจทย์ของรายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ในประเด็น "ยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 กับความสุขของประชาชน ความเข้มแข็งของสังคม และ ความมั่นคงของสถาบัน (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) ได้อย่างไร ที่ออกอากาศต่อเนื่อง 3 ตอน ในวันที่ 26 กรกฎาคม วันที่ 2 สิงหาคม และวันที่ 9 สิงหาคม 2560

คำสำคัญ (Tags)#การพัฒนาอย่างยั่งยืน#ยุทธศาสตร์ชาติ#พัฒนาศักยภาพคน#ศาสตร์พระราชา#Thailand 4.0#พัฒนาคนให้มีคุณภาพ#ปัญหาเร่งด่วนของประเทศไทย#การเร่งลดความเหลื่อมล้ำในสังคม#สร้างความมั่นคงในมิติต่างๆ#การยกระดับด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม#การดูแลสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ#การยกระดับการบริหารราชการของภาครัฐ#การดูแลความเสี่ยงจากภายนอก#การพัฒนาด้านคุณภาพของคน#การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร#ช่องว่าระหว่างวัย#ความท้าทายจากภายนอก

หมายเลขบันทึก: 633366, เขียน: 12 Aug 2017 @ 09:51 (), แก้ไข: 12 Aug 2017 @ 12:52 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรี ที่ช่วยตอบโจทย์ของรายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ในประเด็น "ยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 กับความสุขของประชาชน ความเข้มแข็งของสังคม และ ความมั่นคงของสถาบัน (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ )ได้อย่างไร ที่ออกอากาศต่อเนื่อง 3 ตอน ในวันที่ 26 กรกฎาคม วันที่ 2 สิงหาคม และวันที่ 9 สิงหาคม 2560

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท