การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานเป็นวันที่7

วันที่ 9 สิงหาคม 2560

รดนำ้แครอทตอนเช้า

เอาปุ๋ยกับขี้หมูมาผสมกันเพื่อไปโปรยต้นดาวเรือง

ทำปุ๋ยที่ผสมมาโปรยในแปลงต้นดาวเรือง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรมการฝึกประสพการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)