การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 10 สิงหาคม 2560

รดน้ำแปลงแครอท ถอนหญ้าในแปลง เข้าร่วมอบรมการเกษตรตามแนวพระราชดำริ

ถอนหญ้าในแปลงแครอท

ถอนหญ้าในแปลงแครอท

เข้าร่วมอบรมการเกษตรตามแนวพระราชดำริ

เข้าร่วมอบรมการเกษตรตามแนวพระราชดำริ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมณทลทหารบกที่ 16ความเห็น (0)