ฝึกงานวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ได้ทำการยกหลอดไฟมาเก็บที่กองช่างในเวลาเช้า


ได้ทำการลงพื้นที่ เพื่อมาเปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุด


ช่วงบ่ายได้ทำการแพ็คของเพื่อไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ช่วงบ่ายได้ทำการแพ็คของเพื่อไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ได้เข้าร่วมโครงการปันน้ำใจช่วยเหลือภัยน้ำท่วม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อความเห็น (0)