บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่8 วันที่ 8สิงหาคม 2560

วันนี้ มีกิจกรรม ให้ทำคือ ทำการปรับภูมิทัศน์ หน้าศูนย์ฝึก บ้านบ่อมะกรูด โดยเหล่า คณะนักศึกษา ฝึกงาน  พอทำเสร็จ ของช่วงเช้า พวกเราก็  ทำงานรายงาน ของ ตน กัน ในช่วง เที่ยง กึง เย็น โดย ประมาณ ครับ...


ภาพ การทำงาน วันนี้

ช่วงว่าง เราก็ทำงาน ของเรากัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประะสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)