บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่ 8วันที่ 8สิงหาคม 2560


วันนี้เข้ามาฝึกงานเป็นวันที่8 หรือครบ 1สัปดาห์ เวลา 8.30น. คุณป้าบัวก็ให้ไปช่วยทำความสะอาด ที่ ครช.บ้านบ่อมะกรูด จนสะอาดเรียบร้อย จนได้คำชมจากคุณป้าและุคณุลุง หลังจากที่เหนื่อยกันก็ได้พัก12.00 น. และได้กลับมา ประชุมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับงานกลุ่ม  หลังจากประชุมก็แยกย้ายกันหน้าที่ของตัวเอง งานก้มีบางที่ต้องช่วย ทุกคนก็ช่วยกันทำงาน เป็นอย่างดี 

 

(เป็นภาพบรรยากาศของการทำงาน )


(เป็นการโกยหินแล้วนำมาเกี่ลยให้เท่ากันเพื่อเรียบร้อย)


(จบภารกิจในตอนเช้า)


(CR: เพื่อนในกลุ่ม)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (หน่วยฝึกวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี)ความเห็น (0)