บันทึกการฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพ(ครั้งที่ 5)วันที่ 5สิงหาคม พ.ศ.2560

วันที่5สิงหาคม พ.ศ.2560 พวกเราได้กลับจากสกลนคร ถึงหน่วยฝึกที่ บ้านบ่อมะกรูดประมาน 8.30 น. และได้อาบน้ำและพักผ่อนนิดหน่อย และป้าบัว ได้ทำอาหารเตรียมไว้ให้เราได้กินกัน เป็นแกงจืดกับผัดกระเพราะหมูสับ พอกินเสร็จก็เก็บและล้างทำความสะอาดเรียบร้อย และในเวลาต่อมาก็ได้มานั่งเขียนโกทูโน ทั้งสองวัน รวมเรื่องราวและเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างการทำกิจกรรมในวันที่3-4สิงหาคม ที่ผ่านมา ในเวลาต่อมาได้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏจอมบึงสาขาการจัดการทั่วไปภาค กศพป. ได้เข้ามาศึกษาดูงานภายในหน่วยฝึก พวกเราก็ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีในฐานะ เจ้าบ้านและเวลาต่อมานักศึกษาราชภัฏจอมบึงได้เดินทางกลับ และช่วงเย็นเราได้สอบถามเรื่องบริบทประวัติความเป็นมาของกลุ่มวิสาหกิจ และสิ่งที่ขึ้นต่างๆภายในหน่วยฝึก

                                            สอบถามข้อมูอกับป้าบัวเกี่ยวกับบริบทชุมชน

                                                    เอกสารในการค้นคว้าหาข้อมูลชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)