ฝึกงานวันที่ 4

ฝึกงานวันที่ สี่ วันนี้พี่เลี้ยงให้ทำกระชังเลี้ยงปลาดุก


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรมก่อนฝึกงานความเห็น (0)