ฝึกงานวันที่ 4

ฝึกงานวันที่สี่่ ตอนเช้าได้ทำอาหารกินกัลเพื่อนๆที่หอพัก


ส่วนเวลาเก้าโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นนั่งกรอกข้อมูล




บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน



ความเห็น (0)