การฝึกประสพการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานวันที่3

นั่งทำโมเดลจำลองของศูนย์การเรียนรู้


อาจารย์พี่เลี้ยงสาธิตการทำแปลงผักปลูกแครอท


เตรียมแปลงผักเตรียมดินเพื่อปลูกแครอท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)