การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานวันที่สาม 3/8/2560

ขอข้อมูลจากอาจารย์พี่เลี้ยงแล้วสรุปข้อมูลเขียนลงกระดาษ


ขุดดินเพื่อทำแปลงผักเตรียมที่จะปลูกแครอท


เข้าไปให้อาหารเป็ดและไก่ พร้อมกับดูแลลูกไก่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรบฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)