ปลูกป่าลุยโคลน

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน น้องๆจากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกงานวันที่2ความเห็น (0)