ฝึงงานวันที่ 2 สิงหาคม 2560

วันนี้เดินทางไปฝึงงานด้วยรถมอเตอร์ไซ ออกเดินทางแต่เช้าเลย


จากนั้นออกเดินทางไปลงสำรวจพื้นที่ ที่ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 4 ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมโดยวันนี้ได้พูดคุยกับคุณป้านุช โดยป้านุชได้ให้ความรู้เล็กน้อยๆและพาสำรวจบริเวณศูนย์การเรียนรู้


หลังสำรวจพื้นที่โดยคราวๆก็มีการถ่ายภาพกันเล็กๆน้อยกับคุณป้านุชบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสพการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)