การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

การฝึกงานวันที่ 1-2 สิงหาคม 2560

วันที่ 1สิงหาคม 2560

 - ครูพี่เลี้ยงได้พาสำรวจรอบค่ายทหาร

   มีการเลี้ยงหมูและเลี้ยงไก่ ปลูกพีช ผัก

คอกหมู

เล้าไก่

   ครูพี่เลี้ยงได้อธิบายเรื่องงานและแบ่งงาน

วันที่ 2 สิงหาคม 2560

ได้ไปที่วัดอมรินทรารามและเทศบาลตำบลโคกหม้อ เพื่อสอบถามข้อมูลชุมชนและได้แวะไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง


ที่วัดอมรินทราราม

ที่วัดอมรินทราราม

ร่วมฟังคำบรรยายพร้อมกับเณร

เทศบาลตำบลโคกหม้อเพื่อสอบถามข้อมูลชุมชน

ยืนถ่ายเท่ๆ 555.

ไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมณทลทหารบกที่ 16ความเห็น (0)