ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เวลา 09.00 น. รายงานตัวต่อศูนย์ฝึก

เวลา 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 14.00 น.- 15.00น. ได้ช่วยเพื่อนๆรดน้ำปุ๋ยหมักที่ทำไว้

เวลา 18.00 น. - 19.00น. คนในชุมชนมาช่วยกันทำน้ำยาล้างจานจากสัปปะรดเพื่อนำไปใช้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามเเนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)