ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา 09:00 - 12:00 น. ได้ทำการลอกผักตบชะวาในหมู่บ้าน

เวลา 12:20 - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13:00 น. - 17:00 น. ได้ลอกพักตบชะวาต่อ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามเเนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)