ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริบ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่18 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 09:00 น. - 11:30 น. ได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านที่ทำอาชีพทำไม้กวาดเพื่อส่งไปขาย

เวลา 12:00 น. - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13:00 น. - 17:20 น. ทางตำบลบ้านเลือกได้เชิญคุณลุงวิฑูรย์ ศรีเกษมและนักศึกษาฝึกงานไปนั่งฟังการบรรยายที่ศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามเเนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)