ศูนย์ศึกษาการเรีนรรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เวลา 9.00-12.00น. คุณลุงวิทูรย์ได้พาไปศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านเขาถ้ำ ตำบลห้วยไผ่ จังหวัดราชบุรี

12.30.13.40น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

14.00-17.00น. กลุ่มนักศึกษาฝึกงานช่วยกันทำความสะอาดศูนย์ฝึก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหุบมะกล่ำ ต บ้านเลือก อ โพธาราม จ ราชบุรี 70000ความเห็น (0)