ศูนย์ศึกษาการเรีนนรู้ตามแนะกระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

เวันที่ 10 พ.ศ. 2560

วลา 9.00น. ไปรายงานตัวต่อหน่วยฝึก

12.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-17.00น. ผมและเพื่อนๆ  กลุ่มนักศึกษาฝึกงานได้ร่วมมือช่วยกันทำปุ๋ยหมัก มาใช้ให้เกิดประโยชน์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหุบมะกล่ำ ต บ้านเลือก อ โพธาราม จ ราชบุรี 70000ความเห็น (0)