ูศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเถอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เวลา 9.00-12.00น. คุณลุงวิฑูรย์ได้พาไปทำบุญ ณ วัดโบสถ์ ซื่งตรงกับวันเกิดของหลวงพ่อ

16.30-17.00น. ได้ให้อาหาร และใหญ่กับกระต่าย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหุบมะกล่ำ ต บ้านเลือก อ โพธาราม จ ราชบุรี 70000ความเห็น (0)