ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

9.00น. ได้ไปรายงานตัวยังศูนย์ฝึก

12.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-17.00น. ผมและเพื่อนๆ กลุ่มนักศึกาาได้เข้าพบผู้นำชุมชนในด้านผู้สูงอายุ เพื่อรับฟังคำแนะนำของหัวหน้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหุบมะกล่ำ ต บ้านเลือก อ โพธาราม จ ราชบุรี 70000ความเห็น (0)