ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาวอ.สองพี่น้องจ.สุพรรณบุรี วันที่9กรกฏาคม พ.ศ. 2560

<p>8.30-17.00น. รดน้ำต้นไม้และช่วยงานทำบุญที่ศูนย์ฝึก</p><p>
</p><p></p><figcaption>เตรียมอาหารเช้าและของไหว้
</figcaption><p></p><p></p><figcaption>ของไหว้ศาลกลางเเจ้ง</figcaption><p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาวความเห็น (0)