ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

เวลา08.30-17.30น ตอนเช้ารดน้ำแปลงผักตอนบ่ายทำงานกลุ่มย่อยของแต่ละคนตอนเย็นรดน้ำแปลงผัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)